Viktor Yamshchikov

«Silver day on the channel», х.м., 80x100, 2019