Viktor Yamshchikov

«Rocky coast», х.м., 80x100, 2011