Viktor Yamshchikov

«Sunny day at sea», х.м., 53x72, 2011