Viktor Yamshchikov

«Street in Bulgaria», х.м., 50x70, 2017