Viktor Yamshchikov

«Morning on the channel», х.м., 80x100, 2019