Viktor Yamshchikov

«In the southern port», х.м., 50x70, 2016