Viktor Yamshchikov

«Evening day», х.м., 59x77, 2011