Viktor Yamshchikov

«Spring Awakening», х.м., 80x100, 2020