Viktor Yamshchikov

«Spring birches», х.м., 80x100, 2014