Viktor Yamshchikov

«Spring thawed patches», х.м., 50x60, 2009