Viktor Yamshchikov

«Spring day at sea 2009», х.м., 80x100, 2012