Viktor Yamshchikov

«Spring day», х.м., 80x100, 2014