Viktor Yamshchikov

«Spring forest», х.м., 80x100, 2020