Viktor Yamshchikov

«Spring River», х.м., 80x97, 2014