Viktor Yamshchikov

«Windy day», х.м., 80x100, 2005