Viktor Yamshchikov

«Vineyards», х.м., 60x80, 2016