Viktor Yamshchikov

«South Village», х.м., 60x80, 2010