Viktor Yamshchikov

«South street», х.м., 49x69, 2013