Viktor Yamshchikov

«Southern fruits», х.м., 50x60, 2015