Viktor Yamshchikov

«Southern bouquet», х.м., 60x60, 2016