Viktor Yamshchikov

«Southern still life», х.м., 59x59, 2015