Viktor Yamshchikov

«Winter day on the Fontanka», х.м., 41x51, 2018