Viktor Yamshchikov

«Winter day in the village», х.м., 80x100, 2020