Viktor Yamshchikov

«A Winter day», х.м., 80x100, 2018