Viktor Yamshchikov

«Winter forest», х.м., 80x100, 2016